Cam kết cấp tín dụng

Cam kết cấp tín dụng (thư hứa) là văn bản cam kết của ABBANK về việc sẽ cấp tín dụng cho Khách hàng (cho vay, phát hành bảo lãnh) khi Khách hàng tham gia thực hiện Gói...

Bảo lãnh dự án bất động sản

Bảo lãnh dự án bất động sản (hay bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) là cam kết của ABBANK với bên mua, bên thuê...

Bảo lãnh trong nước

Là hình thức cấp tín dụng mà ABBANK cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng 

Bảo lãnh thuế Online

Dịch vụ Bảo lãnh thuế Online dành cho Khách hàng doanh nghiệp, nhằm giúp Doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng, ngay cả khi chưa có tiền nộp thuế với thủ tục đơn giản,...

Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu

Bảo lãnh thuế XNK là hình thức phát hành bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK bằng phương thức truyền nhận dữ liệu thông điệp bảo lãnh thông...

Bảo lãnh doanh nghiệp

Cùng doanh nghiệp đi đến thành công, bao gồm các loại dịch vụ bảo lãnh như sau: Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh hoàn tiền ứng...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến