Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung

Đây là dịch vụ nhằm quản lý tài khoản cho các khách hàng hoặc nhóm khách hàng có nhiều tài khoản tại ABBANK và có nhu cầu kết chuyển tập trung vốn về một tài khoản để quản lý và sử dụng nguồn tiền hiệu quả.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Tự động hóa việc kết chuyển số dư từ hai hay nhiều tài khoản về một tài khoản tập trung.
 • Tập trung tối đa số dư về một tài khoản, tăng hiệu quả sử dụng nguồn tiền.
 • Hưởng lãi suất cao hơn trên tài khoản chính.
 • Giảm chi phí giao dịch, quản lý các tài khoản.
 • Theo dõi được chi tiết các nguồn thu, chi của từng tài khoản riêng lẻ.

Đối tượng

 • Các khách hàng là doanh nghiệp mở nhiều tài khoản tại ABBANK.
 • Có hệ thống đại lý phân phối, bán hàng rộng khắp hoặc có nhiều đơn vị trực thuộc.
 • Nhóm khách hàng có quan hệ hợp tác kinh doanh mở nhiều tài khoản tại nhiều đơn vị của ABBANK.

Đặc điểm

 • ABBANK đảm bảo cho khách hàng duy trì số dư tối đa - số dư tối thiểu cần thiết trên các tài khoản tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của khách hàng.
 • Khi số dư trên các tài khoản tiền gửi thanh toán này vượt khỏi hạn mức đã định, thì ABBANK sẽ tự động chuyển phần chênh lệch đó về tài khoản cần tập trung vốn.
 • Tài khoản được tập trung vốn là tài khoản sinh lời, có lãi suất hấp dẫn.
 • Các tài khoản tiền gửi thanh toán này được mở tại bất kỳ Chi nhánh / Phòng giao dịch nào trong hệ thống ABBANK.

Hồ sơ đăng ký

 • Ký kết Hợp đồng Kết chuyển số dư tập trung.
 • Khách hàng điền các thông tin vào Giấy đề nghị điều chuyển vốn (mẫu tại ABBANK) trong trường hợp điều chuyển vốn từ tài khoản chính sang tài khoản phụ trong ngày làm việc.
 • Khách hàng có thể quản lý vốn tốt hơn nữa nếu sử dụng kèm theo dịch vụ eBanking.

Dịch vụ quản lý tiền tệ

Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung

Đây là dịch vụ nhằm quản lý tài khoản cho các khách hàng hoặc nhóm khách hàng có nhiều tài khoản tại ABBANK và có nhu...

Dịch vụ thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Đây là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi khách hàng chỉ định để kiểm đếm và thu hộ tiền mặt theo yêu cầu của khách hàng, vận...

Dịch vụ nộp ngân sách Nhà nước ( thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu)

Nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu (XNK) một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thông qua việc kết nối...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến