Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung

Đây là dịch vụ nhằm quản lý tài khoản cho các khách hàng hoặc nhóm khách hàng có nhiều tài khoản tại ABBANK và có nhu cầu kết chuyển tập trung vốn...

Dịch vụ thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Đây là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi khách hàng chỉ định để kiểm đếm và thu hộ tiền mặt theo yêu cầu của khách hàng, vận chuyển tiền về kho quỹ ABBANK...

Dịch vụ nộp ngân sách Nhà nước ( thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu)

Nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu (XNK) một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thông qua việc kết nối trực tuyến với cổng thông...

Dịch vụ thu/chi hộ bằng hình thức ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi

Là dịch vụ do ABBANK thực hiện việc thu/chi hộ theo danh sách khách hàng gởi cho ABBANK bằng cách ghi nợ/ ghi có tài khoản của người sử dụng dịch vụ của khách hàng hoặc người thụ...

Dịch vụ chi hộ lương/ hoa hồng đại lý/ ủy nhiệm chi

Là dịch vụ do ABBANK thực hiện việc chi lương / hoa hồng cho nhân viên hoặc đại lý của khách hàng theo danh sách gởi cho ABBANK bằng cách ghi nợ tài khoản của khách hàng...

Dịch vụ thu hộ/ chi hộ tiền mặt tại quầy ABBANK

Là dịch vụ mà ABBANK thực hiện thu hộ hoặc chi hộ tiền mặt tại quầy giao dịch của ABBANK cho người sử dụng dịch vụ của khách hàng/ người thụ hưởng, đồng thời ghi có/ ghi nợ tài khoản của khách...

Dịch vụ chi hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Đây là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi khách hàng chỉ định để thực hiện chi hộ tiền mặt bằng VND theo yêu cầu từ khách hàng. ABBANK cũng có thể cung cấp dịch...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến