Ngân hàng điện tử - Online Banking

Đây là dịch vụ với nhiều tính năng và tiện ích đa dạng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, ổn định, an toàn, thân thiện và dễ sử dụng.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Hạn mức thanh toán được thiết kế phù hợp theo yêu cầu khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng hạn mức giao dịch từ 500 triệu một ngày. Ngoài ra, Khách hàng có thể nâng hạn mức dịch vụ lên đến 5 tỷ đồng/ngày trên dịch vụ Online Banking
 • Giao dịch nhanh chóng mọi lúc mọi nơi
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, giao dịch
 • Dễ dàng truy vấn thông tin tài khoản: tiền gửi thanh toán, tiền gửi ký quỹ, tiền vay,...
 • Chuyển tiền an toàn, thuận tiện trong và ngoài hệ thống ABBANK
 • Chủ động thực hiện thanh toán lương nhân viên, thanh toán hàng hóa, thanh toán hoa hồng đại lý, … trong và ngoài hệ thống ABBANK, tối đa 50 lệnh thanh toán cùng một lúc
 • Thực hiện thanh toán định kỳ và có thể lập kế hoạch thanh toán cho tương lai hoặc theo 1 chu kỳ nhất định
 • Thực hiện tra soát/ hoàn chuyển trên Online Banking

Đối tượng

 • KH tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ Online Banking và có tài khoản (tiền gửi thanh toán, tiết kiệm, tiền vay, ….) hiện còn hoạt động tại ABBANK

Đặc điểm

 • Tính bảo mật cao với 4 tầng mật khẩu bảo vệ (đối với Khách hàng Doanh nghiệp)
 • Mật khẩu động được chuyển đến khách hàng ngay khi thực hiện lệnh chuyển tiền thông qua SMS

Đăng ký sử dụng dịch vụ

 • KH đến các địa điểm mạng lưới hoạt động của ABBANK để đăng ký sử dụng dịch vụ này bằng cách điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ”
 • KH sẽ được ABBANK cấp “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” để đăng nhập và sử dụng dịch vụ. Đặc biệt đối với Khách hàng Doanh nghiệp phải có 02 đối tượng tham gia khi thực hiện thanh toán trên Online Banking
 • Sau khi nhận được thông báo “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu”, KH phải thay đổi ngay “Mật khẩu” trong vòng 03 ngày, kể từ ngày ABBANK cấp cho khách hàng, trước khi sử dụng dịch vụ
 • Trường hợp KH muốn thay đổi thông tin về tài khoản, thay đổi báo “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” hay muốn tạm ngưng sử dụng dịch vụ KH phải thông báo bằng văn bản đến ABBANK để kịp thời điều chỉnh hợp lý

Phí dịch vụ

 • Miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ
 • Miễn phí tải sao kê tài khoản
 • Miễn phí chuyển khoản trong hệ thống
 • Giảm đến 40% phí chuyển khoản ngoài hệ thống ABBANK

Dịch vụ Ngân hàng điện tử

Dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7

Giờ đây, Quý Khách hàng chỉ cần vài phút đã có thể hoàn tất thủ tục nộp thuế xuất nhập khẩu tại bất cứ nơi đâu hay bất cứ thời điểm nào với...

Dịch vụ nộp thuế điện tử

Dịch vụ giúp khách hàng có thể hoàn tất thủ tục nộp thuế tại bất cứ nơi đâu hay bất cứ thời điểm nào

Ngân hàng qua điện thoại- Phone Banking

Dịch vụ giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp, tra cứu các thông tin liên quan về giao dịch tài khoản mọi...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến