Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Quốc tế

Đây là tài khoản tiền gửi ký quỹ, giúp cho Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành được cấp phép hoạt động kinh doanh và đảm bảo trong việc hoạt động kinh doanh khi phát sinh rủi ro.

Tài khoản tiền gửi thanh toán

Dành cho các tổ chức Việt nam hoặc nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật. Thuận tiện, linh hoạt, lãi suất cao. Gửi càng lâu, lãi...

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Đây là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng tại ABBANK; trong đó, Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao tương ứng với từng kỳ hạn đã chọn.

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến