Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 12/07/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.080 23.100 23.280
USD-2
23.060 23.100 23.280
EUR
25.808 25.912 26.392
GBP
28.833 28.949 29.458
JPY
213,7 214,6 218,7
AUD
15.852 15.916 16.301
CAD
16.799 16.917 17.204
SGD
0 16.507 16.784
CHF
0 24.400 24.896
HKD
0 2.887 3.099
NZD
0 15.011 15.387

Tỷ giá hối đoái cập nhật 12/07/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.080 23.100 23.280
USD-2
23.060 23.100 23.280
EUR
25.808 25.912 26.392
GBP
28.833 28.949 29.458
JPY
213,7 214,6 218,7
AUD
15.852 15.916 16.301
CAD
16.799 16.917 17.204
SGD
0 16.507 16.784
CHF
0 24.400 24.896
HKD
0 2.887 3.099
NZD
0 15.011 15.387
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến