Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 26/05/2020 7:56:02 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.200 23.220 23.370
USD-2
23.180 23.220 23.370
EUR
25.092 25.193 25.633
GBP
28.110 28.223 28.688
JPY
213,5 214,4 218,1
AUD
15.050 15.110 15.468
CAD
16.445 16.561 16.816
SGD
0 16.254 16.503
CHF
0 23.773 24.216
HKD
0 2.900 3.108
NZD
0 14.071 14.420

Tỷ giá hối đoái cập nhật 26/05/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.200 23.220 23.370
USD-2
23.180 23.220 23.370
EUR
25.092 25.193 25.633
GBP
28.110 28.223 28.688
JPY
213,5 214,4 218,1
AUD
15.050 15.110 15.468
CAD
16.445 16.561 16.816
SGD
0 16.254 16.503
CHF
0 23.773 24.216
HKD
0 2.900 3.108
NZD
0 14.071 14.420
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến