Tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt

Tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt

Sản phẩm “Tiết kiệm lĩnh lại linh hoạt” giúp bạn chủ động hơn trong việc tiết kiệm với những mục tiêu tích lũy dài hạn, Quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm cho những nhu cầu tài chính phát sinh.

Nhu cầu lĩnh lãi đa dạng

Trải nghiệm dịch vụ

 • Loại tiền: VND, USD.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 đồng hoặc 50USD.
 • Đối tượng tham gia:
 1. Gửi tiết kiệm bằng VND: Công dân Việt Nam.
 2. Gửi tiết kiệm bằng USD:  Công dân Việt Nam là người cư trú.
 • Phương thức lĩnh lãi:
 1. Lĩnh lãi cuối kỳ: KH lĩnh lãi vào ngày đến hạn. 
 2. Lĩnh lãi trước: KH lĩnh lãi ngay sau khi gửi tiền gửi tiết kiệm vào ABBANK. 
 3. Lĩnh lãi hàng tháng: KH lĩnh lãi định kỳ hàng tháng theo thỏa thuận với ABBANK. 
 4. Lĩnh lãi hàng quý: KH được lĩnh lãi định kỳ hàng quý theo thỏa thuận với ABBANK. 
 5. Lĩnh lãi không kỳ hạn: KH được tính lãi vào ngày 25 hàng tháng. KH được rút toàn bộ gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm theo yêu cầu mà không cần báo trước vào bất kỳ ngày làm việc nào của ABBANK, nhưng KH không được rút 01 phần.
 • Tiện ích sản phẩm:
 1. Được lựa chọn kỳ lĩnh lãi phù hợp với kế hoạch tài chính của mình.
 2. STK được được chuyển nhượng hoặc cầm cố vay vốn tại ABBANK.
 3. Được ủy quyền cho người khác giao dịch.
 4. Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách hàng hoặc thân nhân đi học tập, du lịch,…ở nước ngoài.
 5. Kiểm tra thông tin qua các dịch vụ hỗ trợ Internet Banking.
 6. Tiền gửi được bảo hiểm bởi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
 7. Biểu phí lãi suất tiết kiệm
 8. Quy định tiền gửi tại ABBANK.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến