UPAS L/C (Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay)

UPAS LC - Usance Payable At Sight LC là thư tín dụng được phát hành dưới dạng LC trả chậm nhưng có điều khoản cho phép người hưởng yêu cầu thanh toán sớm hơn ngày trả chậm, lãi suất phát sinh từ việc thanh toán sớm do người yêu cầu phát hành LC chi trả.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Giảm chi phí tài chính: chi phí tương đương lãi suất vay ngoại tệ.
 • Linh hoạt trong kế hoạch tài chính: Thời gian tài trợ theo UPAS L/C không tính vào khoảng thời gian trả chậm (nếu có) mà đối tác xuất khẩu cho phép; Có thể thanh toán trước hạn với mức chi phí hợp lý; Hết thời hạn tài trợ theo UPAS L/C, có thể tiếp tục vay theo các khoản tín dụng thông thường.
 • Nâng cao lợi thế đàm phán với đối tác xuất khẩu: L/C được ABBANK đảm bảo thanh toán và được các ngân hàng hàng đầu đảm bảo tài trợ.
 • Được ABBANK tư vấn và hỗ trợ đàm phán, hoàn toàn miễn phí.

Đối tượng

 • Khách hàng nhập khẩu có nhu cầu.

Phí dịch vụ

 • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ

Đặc điểm

 • Loại tiền                 : USD hoặc ngoại tệ được NH tài trợ chấp nhận
 • Thời hạn vay         : Thời hạn tài trợ tối đa 12 tháng.
 • Phương thức vay   : Vay theo hình thức UPAS LC
 • Phương thức trả nợ           : Thanh toán UPAS LC bằng vốn tự có hoặc nguồn vốn hợp pháp, hợp lệ khác theo đúng thời điểm trả chậm của LC.
 • Tài sản đảm bảo    : Theo quy định của NHNN và ABBANK tại từng thời kỳ
 • Mức cho vay           : Giá trị bộ chứng từ theo LCN của khách hàng

Hồ sơ đăng ký

 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
 • Hợp đồng ngoại thương.
 • Yêu cầu phát hành UPAS LC.
 • Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của ABBANK.

Tài trợ thương mại

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án...

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Tài trợ VND theo lãi suất Ngoại tệ là hình thức tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để sản xuất, kinh doanh với nguồn trả nợ...

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến